اخبار شرکت

  • دستگاه خمش هیدرولیک تجهیزات اساسی برای پردازش ورق فلز است. این نیز شایع ترین تجهیزات عمومی است. این مقدار در مقادیر زیاد استفاده می شود. چه نوع مشکلی پس از استفاده طولانی مدت از تجهیزات مکانیکی رخ می دهد؟

    2019-07-13

 1